Prof. Dr. Cemal Çevik

        Prof. Çevik, Gazi Üniversitesi Tibbi Biyokimya Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 

Çevik, Rektörlük bünyesindeki  Akupunktur Biriminin ve Akupunktur Polikliniği'nin de sorumlu ve kurucu öğretim üyesidir.

Çevik, Türkiye'de 2002 yılında ilk kez  bir üniversite çatısı altında Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri doğrultusunda  Akupunktur Kursları düzenlemiştir.  

Kurslardan sertifika alan öğrencileri yaklaşık üç yüz elli dört hekim Türkiyenin çeşitli yörelerinde akupunktur ile ilgili hizmet vermektedirler. 

Gazi Üniversitesi'nde Akupunktur Kurs koordinatörü olarak 2002 yılından bu yana  Akupunktur Sertifika Kursları düzenlemektedir.  

        Kendisine ait akupunktur tedavi merkezinde hastalarına akupunktur tedavisi yapmaktadır.

 

Tıbbi İlgi Alanları

- Akupunktur'a ek olarak, Biyoenerji, Fitoterapi ve Radyestezi gibi alanlarda da çalışmaları mevcuttur.

-Akupunktur'la Depresyon, Multiple Skleroz(MS), Trigeminal Nevralji, Migren ve diğer baş ağrıları, Polinöropatiler, disk kaymaları, sırt bel ve omuz ağrılarıRomatoid artrit,  Sedef hastalığı gibi kronik hastalıklar; Felçler, Fasiyal Paralizi( yüz felçleri),sebebi bilinmeyen Tremorlar, alkol , kokain ve sigara bağımlılığı gibi bağımlılık tedavileri  yapmaktadır. Uyku bozuklukları, nokturia(gece sık olarak idrara çıkmalar), kronik sistit(tedavilere cevap vermeyen), erkek ve kadın  kısırlık tedavilerini  uygulamaktadır.

Akupunktur'un yaşlılıkta oldukça önemli bir yeri vardır. Yaşlıların yaşam konforunun artırılması, bel, diz  ağrılarının giderilmesi, yorgunluklarının giderilmesi, kalp yetmezliği olanların hareket kapasitesinin arttırılması, hipertansiyon ve ağrının giderilmesi için kullanılan ilaçların azaltılması oldukça önmelidir. Akupunktur  ile yaşlılara yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Hafıza zayıflığını gidermede, Alzheimer gibi rahatsızlıklarda çalışmaları devam etmektedir.

Biyoenerji daha çok çocuklara uygulanmaktadır.  Spastik, Hiperaktif, Otistik ve Mental retarde çocuklar üzerinde olumlu sonuçlar aldığı bazı çalışmaları devam etmektedir.

 

Kitaplar

-  Sperm analizi  ( 1993)

-  Oruç ve Sağlık (2000 Akçağ Kitabevi)

-  Medikal  Akupunktur (Promat A.Ş.,2001)

- "Ol"   ( Kuban Yayınevi, 2003)

Makaleler


- Yabancı dergilerde yayınlanmış 15 yurt dışı, Hakemli Yerli dergilerde yayınlanmış 30‘u yurt içi bilimsel yayın. 

- Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış 150’nin üzerinde bilimsel özelliği olmayan  yayınları mevcuttur.

Dernekler

-  Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp  derneği kurucusu ve Başkanı

- Yıldızeli Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Kurucusu ve Başkanı

- Türk Tabibler Birliği üyesi

- Türk Biyokimya Derneği üyesi

- The Association of Clinical Biochemists üyesi

-İstanbul Akupunktur  Derneği üyesi

- International Society of Blood Transfusion üyesi


Kuruluşlar

- Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilimsel Kurul Üyesi

- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akupunktur Kurs Koordinatörü

-Avrupa Farmakopisi Homeopatik ilaçlar Komisyon üyesi.

 

Öğrenim Durumu


Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıbbi  Biyokimya ABD. Profesör (2000)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıbbi  Biyokimya A.B.D.  Doçent (1993)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıbbi  Biyokimya A.B.D. Yardımcı Doçent (1992)

Ankara Numune Hastanesi, Biyokimya laboratuvarı Şefliği, Şef Muavini (1991)
Ankara Numune Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı Şefliği, Başasistanlık (1990)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara  Tıp Doktoru Diploması (1987)
Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Biyokimya Şefliği, Uzmanlık Eğitimi (1985)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Eczacı Diploması (1975)

Sıvas ve Kurtuluş Lisesi Lise Diploması (1969)
Yıldızeli Ortaokulu, Sıvas, Ortaokul Diploması (1966)
Yıldızeli İlkokulu, Sivas, İlkokul Diploması (1963)